NIE  MOŻNA DOPUŚCIĆ,  BY  PRZESZKODĄ  DO  SPEŁNIENIA  PAŃSTWA MARZEŃ  BYŁY PROBLEMY  ZE  ZDROWIEM.
 


Recepcja - przyjęcie pacjentów

OPIEKA PROFESJONALNA, SZYBSZY POWRÓT DO ZDROWIA 

W ostatnim dziesięcioleciu odnotowano postęp w sposobach przeprowadzania zabiegów chirurgicznych, co przyniosło poprawę efektów kuracji chirurgicznych. W centrum endoskopii ALVA pracuje się tak, by skrócić niezbędny czas pobytu pacjenta na klinice i przyśpieszyć jego powrót do domu w ciągu kilku godzin. Podczas tych zabiegów zachowany jest ich profesjonalny poziom medyczny i wysoki standard opieki nad pacjentem. 

W centrum ALVA jesteśmy zdolni przeprowadzić większość zabiegów chirurgicznych w następujących dziedzinach: 
ginekologia, chirurgia, chirurgia plastyczna i w niedalekiej przyszłości - urologia, ortopedia, i to zarówno jeśli chodzi o zabiegi mniej lub bardziej skomplikowane. Połączyliśmy w jedno opiekę ambulatoryjną i łóżkową. Tutaj w rękach naszego doświadczonego personelu znajduje się najlepsze operacyjne wyposażenie techniczne. Zapewni ono Państwu maksymalny komfort a nasi pracownicy opiekę, żeby Państwa w pełni zadowolić w czasie pobytu w naszym centrum ALVA.
 


Opieka ambularatoryjna

Przychodząc do nas prosimy nie zapomnieć : 

- wziąć ze sobą lekarstwa, które Państwo używają 
- w razie hospitalizacji może z Państwem pozostać jedna osoba dorosła przez noc w pokoju - zaopiekujemy się nią 
- rzeczy wartościowe pozostawić w domu 
- wziąć ze sobą nocną koszulę, przybory toaletowe i obuwie domowe 
- jeżeli Państwo zdecydują się pozostać w centrum w opiece pooperacyjnej następnych 24 godzin, będzie to możliwe po uprzednim uzgodnieniu.

Lekarz dyżurny z centrum ALVA udzieli Państwu specjalnych instrukcji pooperacyjnych włącznie z informacją o zapewnieniu lekarskiej opieki pooperacyjnej w centrum ALVA. 
Jeżeli pojawią się nieoczekiwane problemy po operacji i zwolnieniu z kliniki, będą Państwo postępować według danych poleceń i rad. 
Personel centrum ALVA będzie z Państwem w kontakcie 24 godziny po wykonaniu zabiegu i zwolnieniu z kliniki, żeby mieć pewność, że stan pooperacyjny Państwa jest w porządku. 

OPŁATY

Zabiegi, opiekę i inne czynności, które nie są objęte w wykazach i tabelach stawek ubezpieczeń zdrowotnych, trzeba zapłacić gotówką przy przyjęciu pacjenta do centrum. / patrz cennik / 

Chodzi np. o zabiegi o charakterze kosmetycznym, zabiegi specjalne wykonywane na prośbę pacjenta, usługi na żądanie pacjenta... 


   
Jednołóżkowy pokój z łazienką hotelowego typu 

UBEZPIECZNIE I OPŁATY

Istnieje tylko jeden - najwyższy standard opieki w Centrum Endoskopii ALVA, Stonava.

BEPŁATNA OPIEKA W RAMACH POWSZECHNEGO UBEZPIECZENIA OGÓLNEGO.

Centrum ALVA pracuje w ramach umowy z następującymi ubezpieczalniami zdrowotnymi w Republice Czeskiej.
W ramach ubezpiecznia mają Państwo w centrum ALVA zapewnione pokrycie finansowe wszystkich zabiegów, które centrum przeprowadza i które są podane w wykazach i tabelach stawek ubiezpieczalni zdrowotnych. Ubezpieczenie to pokrywa również standardową opiekę anestezjologa, fachowego personelu centrum i dalszą opiekę w programie "home care".

INSTRUKCJE DLA PACJENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z 24-GODZINOWEGO POBYTU W CENTRUM ALVA

Każdy pacjent jest zakwaterowany w samodzielnym pokoju jednołóżkowym hotelowego typu z łazienką. W pokoju jest do dyspozycji linia telefoniczna.
W ramach pobytu jest zapewniona stuprocentowa opieka pooperacyjna przez doświadczony personel centrum ALVA. 
W czasie pobytu może być z Państwem w pokoju członek rodziny, dla którego możemy w ramach usług hotelowych zapewnić i wyżywienie.
Wsparcie psychiczne fachowego, doświadczonego personelu, jak również członka rodziny w trakcie pobytu w centrum ALVA nadaje opiece w naszej klinice zupełnie nowy, nieoczekiwanie pozytywny wymiar.


Sala operacyjna

INSTRUKCJE PRZEDOPERACYJNE

W centrum ALVA większości pacjentom przeprowadzamy zabiegi w anestezji całkowitej lub miejscowej. Członkowie zespołu anestezjologów będą z Państwem przed zabiegiem rozmawiać o sposobie anestezji i wyjaśnią Państwu przebieg i ewentualne ryzyka z nią związane. 
Przed każdym zabiegiem chirurgicznym będą Państwo poinformowani o charakterze swego zabiegu, metodzie operacji i możliwym ryzyku.
Równocześnie będziemy prosić o podpis formularza, który wyraża zgodę Państwa na zabieg, o którym byli Państwo uprzednio poinformowani. 

PRZYGOTOWANIE PRZEDOPERACYJNE

- przed zabiegiem prosimy nie jeść ani nie pić co najmniej od północy
- prosimy o przybycie do centrum ALVA cca 1 godzinę przed umówionym terminem zabiegu
- polecamy pozostawić w domu wszystkie cenne rzeczy, klejnoty i większe sumy pieniędzy
- prosimy usunąć lakier z paznokci i przed zabiegiem nie używać makijażu
- na planowany czas zwolnienia z centrum prosimy załatwić sobie transport i osobę towarzyszącą
- nie polecamy towarzystwo małych dzieci
- wybierając się do centrum proponujemy zabrać z sobą prostą nocną koszulę lub koszulkę z bawełny na przebranie z ubrania cywilnego, ręcznik, przybory toaletowe, obuwie domowe.


Pooperacyjny pokój do odpoczynku

OPIEKA LEKARSKA DLA WSZYSTKICH

PO OPERACJI
- Po operacji nie mogą Państwo sami prowadzić samochodu. Ktoś powinien towarzyszyć Państwu na drodze z centrum do domu. Przeciętny czas pobytu w centrum po zabiegu jest cca od 2 do 6 godzin.
- Polecamy, aby Państwo po opuszczeniu centrum pozostali w domu przynajmniej 6 godzin pod opieką dorosłej osoby.
- W ciągu 24 godzin od zabiegu odpowienie są lekkie dietetyczne potrawy.
- Prosimy dotrzymywać wszystkie polecenia, których Państwu udzielimy przy zwolnieniu z centrum.
- Należy sprawdzić przed odejściem z kliniki, czy mają Państwo wszystkie numery telefoniczne, niezbędne do kontaktu z centrum przy ewentualnych problemach zdrowotnych po zwolnieniu.
- Prosimy nie zapomnieć o tym, że po kilku godzinach od zabiegu zazwyczaj pojawiają się lekkie bóle głowy, poczucie słabości i potrzeba snu.

MINIMALNIE 24 GODZINY PO ZWOLNIENIU NIE POLECAMY:
- prowadzić samochodu
- wykonywać prac wymagających zwiększonej ostrożności
- podpisywać ważnych dokumentów
- podejmować ważnych decyzji
- pić alkoholu
- używać innych lekarstw niż tych, których Państwo używają ze zgodą centrum lub przez nie polecone

OPIEKĘ DLA PAŃSTWA ZAPEWNIA FACHOWY ZESPÓŁ KLINIKI ALVA E. C. S., S.R.O., STONAVA Ordynator MUDr. Milan VACULÍK, dyrektor


Lekarze specjaliści w zakresie ginekologii, chirurgii, chirurgii plastycznej i w najbliższym horyzoncie też fachowcy z innych dziedzin medycyny. Anestezjolodzy, siostry zdrowotne i pielęgniarki oraz pozostały fachowy średni personel medyczny.
Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt telefoniczny: +420 596 422 686.

Ponieważ życzymy sobie, by Państwo nie musieli u nas czekać długo, prosimy o telefoniczne uzgodnienie terminu: +420 596 422 686.

E-mail: alva.ecs@tiscali.cz