ENDOSKOPICKÉ  CENTRUM  STONAVA

GYNEKOLOGICKÉ  A  CHIRURGICKÉ  ZDRAVOTNICKÉ  ZAŘÍZENÍ

735  34   STONAVA  č. p.  1071   •   TEL.:  596 422 686   

 

 E-mail: alva.ecs@tiscali.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEZPLATNÁ  PÉČE  V  RÁMCI  VŠEOBECNÉHO ZDRAVOTNÍHO  POJIŠTĚNÍ

 

 

 

 

 

 

                          Recepce - příjem pacientů

 

 

 

 

 

 

 

Ambulantní péče

 

 

Chceme, aby čekací doba byla co nejkratší, 

proto prosíme o telefonické objednání na tel. č.:  596 422 686.

 

Samostatný jednolůžkový pokoj hotelového typu s příslušenstvím

 

  PROFESIONÁLNÍ  PÉČE,  

  RYCHLEJŠÍ  NÁVRAT  KE  ZDRAVÍ  

 

Dospávací pooperační pokoj

 

 

 

Kde  nás  najdete !

 

Děkujeme  Vám,

že  jste  navštívili  naše  stránky.

 

 

  NEDOPUSŤE,  ABY  VÁS  

  NA  CESTĚ  

  K  VAŠIM  CÍLŮM  

 ZRADILO  VLASTNÍ  ZDRAVÍ ! 

 

V posledním desetiletí byl zaznamenán pokrok v chirurgických přístupech a tím zlepšen efekt chirurgické léčby.

V endoskopickém centru ALVA se pracuje takovým způsobem, který umožní zkrátit dobu nutnou k pobytu v zařízení a návrat pacienta domů během několika hodin až jednoho dne.  Při tomto postupu je zachována vysoká odbornost výkonu a standard péče o pacienta.

Centrum ALVA je schopno poskytnout většinu všech operačních výkonů v oborech:  gynekologie, chirurgie a v blízké budoucnosti plastická chirurgie a urologie. Je zde spojena ambulantní a lůžková péče v jednotný celek.

Nejmodernější přístrojové vybavení je zde  v rukou zkušeného personálu. Poskytneme Vám takovou úroveň péče, která Vám zajistí spokojenost s pobytem v centru ALVA.

 

Operační sál

 

 

  LÉKAŘSKÁ  PÉČE  

  PRO  

  NEJŠIRŠÍ  VEŘEJNOST  

 

 

PÉČI  O  VÁS  ZAJIŠŤUJE  

ODBORNÝ  TÝM 

KLINIKY  ALVA  E. C. S.,  s. r. o.,

Stonava

Prim.  MUDr.  Milan  VACULÍK, 

odborný  ředitel

 

 

 

Máte-li jakékoliv dotazy, prosíme, 

kontaktujte nás

na tomto telefonním čísle

596 422 686.

 

V případě naší nepřítomnosti 

zanechte vzkaz na záznamníku.

 

 

 

 

ALVA  -  endoskopické  centrum

735 34  STONAVA č.p. 1071

Tel.:  596 422 686

 

E-mail: alva.ecs@tiscali.cz